Hoppa till innehåll
Hem » Deklaration och K10

Deklaration och K10

Deklaration

När bokslutet är klar och signerat så är det dag för deklarationen att lämnas in. Denna baseras på årsredovisningens siffror. Alla juridiska personer skall lämna in en sådan vare sig det är ett bolag eller en privatperson.

Vi ansvarar för att deklarationen upprättas och sänds in i tid till Skatteverket.

K10 – fåmansföretagsbeskattning

Vi bistår även våra kunder som vill få hjälp med den privata deklarationen eller bara få hjälp med att ta fram K10 blanketten som alla företagare som äger aktier i fåmansbolag ska upprätta..

Information om inkomstdeklaration och dess varianter

I inkomstdeklarationen lämnar den skattskyldige de uppgifter till Skatteverket som behövs för att bestämma den skatt som ska betalas.

Med utgångspunkt i inkomstdeklarationen fastställer Skatteverket underlaget för skatten (taxering) och räknar sedan ut skatten.

Inkomstdeklaration 1, förtryckt med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder mm.

Fysiska personer som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomsten av näringsverksamhet på särskild näringsbilaga (blankett N1, N2 eller N3).

Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 ska lämnas av juridiska personer.