Hoppa till innehåll
Hem » GDPR

GDPR

Personuppgiftshantering – Information enligt dataskyddsförordningen GDPR.

GDPR, din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Texten gäller Almarnas Ekonomi AB:s behandling av personuppgifter.

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Almarnas Ekonomi AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är:

· kund med anledning av ägarandel i juridisk person eller driver enskild firma / handelsbolag.

· Anställd i något av våra kundföretag där vi hanterar din lön

· leverantör

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Almarnas Ekonomi AB, org nr 559172-7093, Vendelsö.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden. Behandlingen utförs av Almarnas Ekonomi AB. Dessa behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till Almarnas Ekonomi AB i samband med du kommer till oss som ny kund eller blir anställd i något av våra kundföretag där vi bistår med företagets lönehantering.

4.1 När du är kund hos Almarnas Ekonomi AB

När du väljer att bli kund hos oss hanterar vi:

· Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

· Identifiera dig och administrera de uppdrag du ger till i Almarnas Ekonomi AB.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera dina aktuella uppdrag hos Almarnas Ekonomi AB.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperioden och därefter i upp till 7 år.

4.2 När du är anställd hos någon av Almarnas Ekonomi AB:s kunder

När du blir, är eller har varit, anställd hos någon av våra kunder där Almarnas Ekonomi AB sköter lönehanteringen hanterar vi:

· Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

· Kontouppgifter för löneutbetalning

· Uppgifter om försäkringar Rättslig grund för hanteringen:

· Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos kund till Almarnas Ekonomi AB

Lagringstid:

· Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år

· Namn, personnummer och anställningstid raderas inte

4.3 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Almarnas Ekonomi AB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

· Namn och kontaktuppgifter

· Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

· Besvara frågor och hantera ditt ärende

· Leverera beställd tjänst

· Förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.4 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Almarnas Ekonomi AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

· När det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

· Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

· Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

· Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

· Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Kravet framställs via din arbetsgivare om du begär ut uppgifterna som anställd. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: www.datainspektionen.se Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Almarnas Ekonomi AB (orgnr 559172-7093) agerar som personuppgiftsbiträde för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Almarnas Ekonomi AB, Rönnvägen 2 136 72 Vendelsö E-post: info@almarnasekonomi.se

· Anställd i något av våra kundföretag där vi sköter lönehantering

Skicka begäran via din arbetsgivare I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Vendelsö 2022-10-28